CineMind

Termeni și condiții

Vizitarea sau utilizarea produselor prezentate pe site-ul www.cinemind.net implică acceptarea Condițiilor de Utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Utilizarea site-ului este permisă numai cu respectarea Termenilor și Condițiilor de mai jos.

 1. Aspecte generale privind site-ul

1.1. Comerciantul online

www.cinemind.net este un serviciu online administrat de GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul social în București, Str. Mihai Eminescu 108 – 112, ET1
Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. F40/4659/2011, CUI 29434792, contul nr. IBAN: RO20BTRLRONCRT0225886301, deschis la BANCA TRANSILVANIA, e-mail: info@cinemind.net.

1.2. Termeni folosiți

Serviciu – posibilitatea utilizatorului de a avea acces la date și informații furnizate în cadrul site-ului www.cinemind.net

Utilizator – orice persoană interesată de conținutul acestui site.

1.3. Modificarea termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.cinemind.net fără o notificare prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel se presupun a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

1.4. Securitate

Echipa site-ului www.cinemind.net nu poate garanta că informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciul va fi permanent în siguranță, nefiind astfel la adăpostul infracțiunilor de pe internet. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze.

1.5. Drepturile de autor

Utilizatorul ia la cunoștință în mod expres faptul că toate desenele, logo-urile, conținutul și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt proprietatea firmei GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA sau ale companiilor partenere.

1.6. Date cu caracter personal

Accesând acest site utilizatorul este de acord că GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA își rezervă dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute pe pagina Confidențialitate.

 1. Drepturile Și obligaȚiile utilizatorului

2.1. Drepturi

 • Utilizatorul are dreptul la informare gratuită despre serviciileoferite de către GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA prin intermediul site-ului www.cinemind.net.
 • Utilizatorul poate fi tot timpul informat asupra tuturor detaliilor relative la serviciileoferite de GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, beneficiind astfel de transparența caracteristică firmei noastre.

2.2. Obligații

Utilizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale astfel:

 • nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site.
 • nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defăimător sau amenințător.
 • nu va desfășura activități de cracking sau hacking, sau atacuri de tipul „Denial of Service”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, intrând sub incidență penală.

În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) condițiile stabilite pe acest site, GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA va fi exonerat de răspundere cât privește orice pretenție ridicată de către utilizator sau de către un terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin acest site. Răspunderea aparține în întregime utilizatorului

 

 1. CONȚINUTUL SITE-ULUI

Site-ul www.cinemind.net conține informații privind produsele GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA.

GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA îți rezervă dreptul de a face schimbări în orice moment, fără o notificare prealabilă, în ceea ce privește specificațiile și accesibilitatea produselor și serviciilor.

GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra datelor tehnice prezente pe site-ul www.cinemind.net, fără o înștiințare prealabilă. Descrierile produselor și serviciilor prezente pe site-ul www.cinemind.net au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Fotografiile de pe site-ul www.cinemind.net au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs, respectiv modul de livrare al serviciului.

GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate în urma recomandărilor prezentate pe acest site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

www.cinemind.net folosește descrieri sugestive pentru produsele și serviciile sale și garantează acuratețea informațiilor de pe acest site. Pozele au titlu informativ.

 

 1. PUBLICITATE

www.cinemind.net poate afișa în paginile sale reclame la produsele și serviciile din oferta sa, precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.cinemind.net și prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, utilizatorul îți exprimă în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

 1. Hiperlink-uri

Site-ul www.cinemind.net poate conține hiperlink-uri către alte site-uri pe deplin independente de acesta. www.cinemind.net nu își asumă nici un fel de responsabilități și nu oferă nici un fel de garanții privind integritatea, acuratețea sau autenticitatea datelor conținute în aceste link-uri hipertext sau în alte site-uri, iar accesarea oricărui alt site din site-ul www.cinemind.net se face pe propria dvs. răspundere.

 1. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

www.cinemind.net nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest site. Tot ceea ce tine de acest site este oferit ca atare, atât timp cat este disponibil și fără o altă garanție.

GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care www.cinemind.net nu poate fi accesat de către utilizator, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Pentru eventualele erori în folosire apărute din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc. făcute de societatea de hosting ne cerem scuze, dar întreaga responsabilitate îi revine gazdei. GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a utilizatorului. GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a utilizatorului. GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului și acest site. Serviciul va fi accesat de bună voie, iar utilizatorul își va asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror materiale. Orice material descărcat sau obținut în alt fel de pe acest site poate fi folosit doar pe riscul propriu al utilizatorului.

 

 1. Forță majoră și litigii

GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nu este responsabilă pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute de aceste condiții, ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.cinemind.net, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.cinemind.net, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația în vigoare.

Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator și GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. În cazul unor eventuale conflicte între GRASSO MARIO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

EnglishRomanian